Gecontracteerde gemeenten en profielen

Wanneer uw kind volgens woonplaatsbeginsel staat ingeschreven bij één van de volgende gemeenten, kunnen de kosten mogelijk vergoed worden. Spurt heeft een contract met Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland:

  • Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Uithoorn, Ouder-Amstel
  • Landsmeer, Beemster, Edam-Volendam, Oostzaan, Purmerend, Waterland en Wormerland

Ons aanbod bestaat uit de volgende ondersteuningsprofielen 1,2,5,7 en 8:

  1. jeugdige met psychosociale problemen en problematische relatie tussen ouders

2. jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders die problemen ervaren met opvoeding

5. jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren (psychiatrisch en/of somatisch)

7. jeugdige met beneden gemiddelde intelligentie

8. jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden gemiddelde intelligentie

Het contract van Spurt valt onder segment B en dat betekent “enkelvoudige specialistische jeugdhulp”. Bij Spurt werken GZ psychologen.  Dat betekent dat ons aanbod nog steeds gekenmerkt wordt door generalistische basis GGZ of “eerstelijnshulp”. Bij complexe en ernstige problemen, crises of vechtscheidingen kan Spurt niet de nodige zorg bieden en kunt u terecht bij “hoogspecialistische jeugdhulp” in segment C of bij een multidisciplinaire praktijk met bijvoorbeeld een kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog in segment B.