Over ons

Bij Spurt werken twee GZ psychologen: Manoushka Moesker en Jeanine Bosselaar. Zij hebben de praktijk in 2009 opgericht. Manoushka Moesker en Jeanine Bosselaar hebben orthopedagogiek gestudeerd en zijn tevens BIG geregistreerd GZ-psycholoog. Gezondheidszorgpsychologen hebben een BIG registratie en zijn naast bevoegd tot behandelen ook bevoegd tot het stellen van een diagnose.

foto M

Manoushka Moesker is opgeleid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft de postdoctorale opleiding tot cognitief gedragstherapeut voltooid (lid VGCT). Zij heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van angstige en sombere kinderen, is geschoold in EMDR en heeft veel kennis en ervaring op gebied van ADHD en autisme en in het vergroten van opvoedingsvaardigheden van ouders. Tevens geeft zij les aan de postdoctorale GZ opleiding en weet veel over onderwijs en leerproblemen, dyslexie en dyscalculie.

foto jeanineJeanine Bosselaar is opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam en heeft werkervaring opgedaan bij een onderwijsbegeleidingsdienst en in het speciaal onderwijs. Zij is lid van de LVVP en AKJP.  Bij haar kunt u terecht voor diagnostiek op gebied van sociaal emotionele problemen en leren. Ook voor behandeling van kinderen met dyslexie, hoogbegaafdheid, faalangst, ADHD en autisme. Jeanine is tevens geschoold in behandeling met EMDR.

Francis Piek is in 2019 stagiaire bij praktijk Spurt. Momenteel zit ze in het laatste (master)jaar van de opleiding Orthopedagogiek, aan de Universiteit van Amsterdam. Vorig jaar heeft ze de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) afgerond. Ze heeft praktijkervaring opgedaan in o.a. de kinderopvang en jeugdbescherming. Ze leerde over opvoedvaardigheden, de (vastgelopen) ontwikkeling van het kind en individuele behoeften van het kind en de omgeving. Als Orthopedagoog vindt ze transparant, doelgericht werken en écht luisteren belangrijke kernwaarden. Aankomend jaar hoopt ze veel te mogen leren over hoe er in samenwerking met het kind/jongere passende diagnostiek en behandeling tot stand kan komen.