Klachtenregeling

Praktijk Spurt houdt zich aan de beroepscode voor psychologen (zie NIP) en regels van de WGBO: Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst. Deze wet bepaalt de rechten en plichten van client/ patient en hulpverlener. Wij hebben een BIG registratie en dat betekent dat wij kwaliteit bieden, evidencebased werken en werken volgens de eisen en richtlijnen van GZ psychologen.

Als u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met ons bespreken. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.

Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks met ons op te lossen, kunt u contact opnemen met een vertrouwenspersoon van de AKJ: tel. 088-555 1000 en email: info@akj.nl. Spurt is aangesloten bij een klachtenregeling via het NIP en de NVGZP bij Klachtenportaal Zorg. Zie www.klachtenportaalzorg.nl voor meer informatie, tel. 0228 322205 en email: info@klachtenportaalzorg.nl