Aanbod onderzoek en behandeling

Wanneer zoekt u hulp voor uw kind? Bij Spurt kunt u terecht voor

  • emotionele problemen van uw kind
  • sociale problemen of problemen in het gedrag
  • problemen in het leren op school.

Kinderen geven meestal niet zelf aan dat ze hulp nodig hebben. Ze tonen zich teruggetrokken, geirriteerd, onvoorspelbaar boos of barsten plotseling in huilen uit. Vaak kunnen kinderen niet goed uitleggen wat hen dwars zit. Soms kan het kind wel goed het probleem verwoorden, maar lukt het niet om het zelf goed of handig op te lossen.

Ook kan het zijn dat het kind tevreden is over hoe zijn leven verloopt maar kampen ouders met gevoelens van machteloosheid of zorgen. Soms zijn de boze buien van uw kind nu nog goed te hanteren maar vreest u voor de puberteit.

Op school wordt van kinderen verwacht dat ze zich ontwikkelen in cognitief en sociaal opzicht. Soms is de leerstof niet goed afgestemd op de mogelijkheden van het kind.  Met name bij specifieke leerstoornissen zoals dyslexie en dyscalculie is onderzoek /diagnostiek van belang voor een passend aanbod.