Behandelaanbod

Behandelaanbod:
• Cognitieve gedragstherapie bij angst, stemming, dwangklachten en agressieregulatieproblemen
• Psycho-educatie (uitleg over, en leren omgaan met het probleem)
• EMDR voor verwerken van traumatische gebeurtenis
• Behandeling van leer- en schoolproblemen
• Ouderbegeleiding
• Leerkracht- en schoolbegeleiding

Gedragstherapie richt zich met name op het verband tussen het gedrag (het doen) en het gevoel. De nadruk ligt op het veranderen van het gedrag dat de emotionele problemen in stand houdt. Door nieuwe vaardigheden aan te leren lukt het beter om lastige situaties aan te kunnen. In ouderbegeleiding kan het gaan om lastige opvoedsituaties en het aanleren van specifieke opvoedvaardigheden. In de therapie van bijvoorbeeld een angstig kind om het aanleren van dapper gedrag.

Cognitieve therapie gaat uit van de invloed van ons denken op wat we voelen. Hier ligt de nadruk op het veranderen van de manier van denken. Sombere kinderen denken dat niemand met ze wil spelen of dat het ze nooit zal lukken op school. Deze gedachten zorgen voor sombere gevoelens en ontnemen het kind de moed om nieuwe uitdagingen aan te gaan. In de therapie onderzoeken we samen hoe “waar” deze gedachten zijn en zoeken naar andere, meer helpende gedachten. Belangrijk aspect van deze therapievorm is het samen werken aan het probleem en het uitgaan van eigen inzicht en kracht van de cliënt, ook bij kinderen en juist bij ouders.

Voor meer informatie verwijzen we naar de website van onze beroepsverenigingen:

www.VGCT.nl voor informatie over cognitieve en gedragstherapie
www.VEN.nl voor informatie over EMDR

De duur van een behandeling varieert van vier tot twintig sessies bij emotionele, sociale en opvoedingsproblemen. Bij hardnekkige leerproblemen (bijvoorbeeld ernstige dyslexie) zijn soms meer behandelingen noodzakelijk. We streven bij leerproblemen naar samenwerking met de school van uw kind om de behandeling te intensiveren.

Bij de start van een behandeling spreken we een behandeldoel af. Doorgaans evalueren we de voortgang na vijf sessies. Als het doel bereikt is, wordt besloten de therapie af te ronden of kan een nieuw behandeldoel worden opgesteld. Meestal ronden we de therapie af in gezamenlijk overleg. In het afronden van een therapie bereiden we u en uw kind voor op de periode zonder hulp. Wij leren uw kind zo zelfstandig mogelijk om te gaan met een mogelijke terugval.

Wij vragen u ook om een vragenlijst in te vullen, zodat wij deze kunnen vergelijken met de vragenlijst die afgenomen is bij start van de behandeling.