Gecontracteerde gemeenten en profielen

Wanneer uw kind volgens woonplaatsbeginsel staat ingeschreven bij één van de volgende gemeenten, kunnen de kosten mogelijk vergoed worden. Dit kan pas bepaald worden na de intake. Spurt heeft vanaf januari 2022 een contract met de gemeenten Amsterdam, Diemen, Ouder- Amstel, Uithoorn en Weesp.

Ons aanbod bestaat uit de volgende ondersteuningsprofielen 2,5,7 en 8:

2. jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen en ouders die problemen ervaren met opvoeding

5. jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen door kindfactoren (psychiatrisch en/of somatisch)

7. jeugdige met beneden gemiddelde intelligentie

8. jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblemen met een beneden gemiddelde intelligentie

Het contract van Spurt met de boven genoemde gemeenten valt onder  “enkelvoudige specialistische jeugdhulp aan kinderen, jeugdigen en hun ouders”. Bij ESJH gaat het om jeugdigen met een enkelvoudige , vaker voorkomende ondersteuningsbehoefte, waarvoor doorgaans inzet vanuit een hulpverlener noodzakelijk is. De inzet kent een beperkt aantal contactmomenten of beperkte hoeveelheid tijd.

Bij Spurt werken GZ psychologen.  Wij zijn breed geschoold en werken generalistisch. Bij complexe en ernstige problemen, crises of vechtscheidingen kan Spurt niet de nodige zorg bieden en kunt u terecht bij praktijken of instellingen die een contract hebben voor “hoogspecialistische jeugdhulp”.  Zij werken in een multidisciplinair team waarin ondermeer vaak een kinder- en jeugdpsychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog of speltherapeut werkzaam zijn.