Onderzoek en diagnostiek

Onderzoek en diagnostiek:
•Sociale en emotionele ontwikkeling, persoonlijkheidsonderzoek, zelfbeeld, (faal) angst, depressie, agressieregulatie, sociale vaardigheden en gedragsproblemen
•Leerontwikkeling, Ortho-didactisch onderzoek, dyslexie-, dyscalculie-onderzoek, school- en beroepskeuze, Intelligentieonderzoek (hoogbegaafdheid), onderzoek naar de cognitieve mogelijkheden en leerstijlen, concentratie en werkhouding
•Observatie op school of in de thuissituatie

We brengen altijd eerst de ontwikkeling tot nu toe in kaart (ontwikkelingsanamnese) waarbij we ons richten op de problemen of klachten. Bij voorkeur nemen we contact op met de school van uw kind of met andere belangrijke betrokkenen, echter alleen na uitdrukkelijke toestemming van u.

Op basis van uw vraag of de zorgen over uw kind kunnen wij een onderzoeksprogramma samenstellen. Bij zorgen op het gebied van het leren kunnen we bijvoorbeeld overeen komen om een intelligentieonderzoek en een onderzoek naar het leerprestatieniveau te doen. Bij zorgen over somberheid of angsten werken we met genormeerde vragenlijsten en spel- en gesprekstechnieken.

Afhankelijk van het onderzoeksprogramma werken we een tot vier ochtenden met uw kind. Onderzoek vindt bij voorkeur plaats in de ochtenduren. Voor een psychologisch onderzoek krijgen kinderen vrij van school.

Van het onderzoek ontvangt u binnen 3 weken een onderzoeksrapport. Dit rapport kan gebruikt worden in gesprekken met school of bij de de aanvraag van bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget of onderwijsondersteuningsarrangement.