Scholen en schoolbesturen

Schoolbesturen kunnen een beroep op de expertise van Spurt doen.

Hierbij kan het gaan om specialistisch onderzoek naar leren of cognitie of om het bieden van een behandelaanbod op school voor leerlingen met gedragsproblemen. Ook voor leerlingen met een specifieke leerstoornissen, die buiten de criteria van de vergoede zorg vallen bieden we een op de school afgestemd behandelaanbod. Onderzoek en behandeling zijn altijd in overleg met en na toestemming van ouders.

Beginnende leerkrachten of leerkrachten met een complexe groep kunnen wij een kortdurende begeleidingstraject bieden

toestemmingsformulier ouders